Dotacje Unijne

Realizujemy następujące dotacje

Firma Barwa Piotr Kulesza bierze udział w programie internacjonalizacji firmy na nowe rynki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, poprzez udział w następujących projektach:

  1. "Przygotowanie do internacjonalizacji drukarni Barwa na litewski rynek etykiet i naklejek oraz pudełek niskonakładowych. Celem projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności eksportowej"
    Dofinansowanie projektu z UE: 117.215,00 zł

  2. "Przygotowanie do internacjonalizacji drukarni Barwa na niemiecki rynek etykiet i naklejek oraz pudełek niskonakładowych. Celem projektu jest przygotowanie do rozpoczęcia działalności eksportowej"
    Dofinansowanie projektu z UE: 312.715,00 zł

fb