CennikSzczegółyJak przygotowaćW skrócie

- CMYK
- rozdzielczość 300 dpi
- margines dla treści min. 5 mm od linii brzegów gotowej deski
- czarny ma mieć składowe C:30 M:30 Y:30 K:100
- szary to np C:0 M:0 Y:0 K:60
- czcionki w krzywych
- bez profili kolorystycznych ICC 
- PDF w wersji 1.3 (Acrobat 4.0)

Wymiary

Szablon

W celu ułatwienia projektowania proponujemy pobranie szablonów, według których można przygotować pracę.

Pliki: szablon Clip Board CDR,  szablon Clip Board PDF


Uwaga! szablon służy jako wzór do projektowania. Przed zapisaniem gotowego projektu szablon należy usunąć pozostawiając pasery

Grafika, która nie powinna stykać się z krawędzią użytku powinna być odsunięta od krawędzi o 5 mm. (linia zielona w szablonie)

Format użytku

Format użytku - jak na szablonie (obrys wykonany niebieską linią).

Format projektu

Format projektu - jak w pliku z szablonem (obrys wykonany zieloną linią).

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi zawsze 15 mm z każdej strony.

 

Grafika

Model kolorów

Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń należy użyć składowych z CMY, tzn C30, M30, Y30, K100.

Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%.
Do przejścia tonalnego dodaj szum aby uniknąć pasmowania. 

Optymalna rozdzielczość

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300dpi. 

Rozmieszczenie obiektów

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców). 

Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.

Wszystkie teksty umieszczaj na osobnej warstwie (górnej).

W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe. 
W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.
W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z w.w. formatem projektu . 

Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna. W takim przypadku zalecamy zastosowanie marginesu min. 5mm od linii cięcia.

Zapis do pliku

Formaty plików

Preferowane: PDF (PDF 1.3, Acrobat 4.0)
Akceptowane: TIFF, JPG (niepolecane), CDR (do wersji X3, koniecznie z podglądem np. w JPG)

Uwagi

Jeśli w pracy występuje tekst pamiętaj, że przed zapisaniem pracy należy zamienić go na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku (w plikach PDF).
Nie rasteryzuj tekstów!!! 

W przypadku zapisu TIFF, należy zapisać plik jako jedna warstwa, bez dodatkowych kanałów alfa. 

Jeśli wysyłasz więcej niż jeden plik, spakuj pliki do formatu ZIP lub RAR.

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu.

 

Informacje dodatkowe

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw.