CennikSzczegółyJak przygotować

W skrócie

- CMYK
- rozdzielczość 300 dpi
- margines dla treści min. 3 mm od linii cięcia
- czarny ma mieć składowe C:0 M:0 Y:0 K:100
- szary to np C:0 M:0 Y:0 K:60
- czcionki w krzywych
- bez profili kolorystycznych ICC
- PDF w wersji 1.3 (Acrobat 4.0)

Wymiary

Szablon

W celu ułatwienia projektowania proponujemy pobranie szablonów, według których można przygotować pracę.

Pliki: Segregator A4 grzbiet  62mm  (pliki CDR i EPS w archiwum RAR) segregator_A4_grzbiet_62mm.pdf

Uwaga! szablon służy jako wzór do projektowania. Przed zapisaniem gotowego projektu szablon należy usunąć pozostawiając pasery

Grafika, która nie powinna stykać się z krawędzią użytku powinna być odsunięta od krawędzi o 3 mm. (linia zielona w szablonie)
Należy unikać umieszczania skomplikowanej grafiki na dolnej krawędzi grzbietu segregatora - w tym miejscu następuje łączenie dwóch oddzielnie drukowanych arkuszy (lewy big, oznaczony na szablonie paserami podziału).

Format użytku

Format użytku - jak na szablonie (obrys wykonany niebieską linią).

Format projektu

Format projektu - jak w pliku z szablonem (obrys wykonany różową linią).

Spad

Tło pracy oraz wszystkie obiekty przylegające do krawędzi użytku należy wyprowadzić na spad poza krawędź użytku. Przy tej pracy spad wynosi po 6,5 mm (w pionie) i po 20 mm (w poziomie).

 

Grafika

Model kolorów

Pracę należy przygotować w modelu CMYK. Jeżeli występują w pracy obrazy rastrowe (tekstury, fotografie) należy je również zamienić na CMYKa.

Aby uzyskać pełną, ciemną czerń należy użyć 100% koloru czarnego bez dodatku składowych CMY (tzn. C:0 M:0 Y:0 K:100) i zapisać ją jako grafikę wektorową. W przypadku użycia tzw. bogatego czarnego (np. C:50 M:50 Y:50 K:100) może wystąpić przebarwienie w jednej ze składowych CMY, oraz przy bardzo małych czcionkach (lub w kontrze) lub obiektach może wystąpić rozmazanie krawędzi.

Nie stosuj przejść tonalnych do wartości mniejszej niż 5%.
Do przejścia tonalnego dodaj szum aby uniknąć pasmowania.

Optymalna rozdzielczość

Optymalną rozdzielczością dla grafiki rastrowej i zdjęć jest 300dpi.

Rozmieszczenie obiektów

Istotne obiekty (zdjęcia, grafika, teksty) nie mogą znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od krawędzi formatu użytku i linii składania (bigów, falców). 

Obracając projekt o -90 stopni należy sprawdzić czy mapy bitowe obracają się poprawnie.

Wszystkie teksty umieszczaj na osobnej warstwie (górnej).

W przypadku zapisu jako CDR pracę należy zgrupować oraz zamienić czcionki na krzywe.
W pliku należy zdefiniować format strony zgodny z w.w. formatem projektu a projekt umieścić centralnie na stronie.
W przypadku zapisu jako EPS projektu bez tła (białego) należy go ograniczyć ramką o wymiarach zgodnych z w.w. formatem projektu .

Z uwagi na tolerancję cięcia mogą wystąpić pewne przesunięcia pracy względem krawędzi użytku. Dlatego odradzamy umieszczania wokół projektu wszelkiego rodzaju ramek, których niecentryczność na użytku może być widoczna. W takim przypadku zalecamy zastosowanie marginesu min. 5mm od linii cięcia.

Zapis do pliku

Formaty plików

Preferowane: PDF (PDF 1.3, Acrobat 4.0)
Akceptowane: TIFF, JPG (niepolecane), CDR (do wersji X3, koniecznie z podglądem np. w JPG)

Uwagi

Jeśli w pracy występuje tekst pamiętaj, że przed zapisaniem pracy należy zamienić go na krzywe lub dołączyć czcionki do pliku (w plikach PDF).
Nie rasteryzuj tekstów!!!

Jeśli praca zawiera więcej niż jedną stronę, zapisz wszystkie strony w jednym pliku. Jeśli wybrany przez ciebie format nie pozwala na taki zapis, zapisz dwa odrębne pliki z nazwami awers i rewers. (projekt_awers.tiff, projekt_rewers.tiff)

W przypadku zapisu TIFF, należy zapisać plik jako jedna warstwa, bez dodatkowych kanałów alfa.

Jeśli wysyłasz więcej niż jeden plik, spakuj pliki do formatu ZIP lub RAR.

W przypadku skomplikowanych projektów zawierających wiele warstw, nachodzące na siebie grafiki, cienie, przezroczystości itp. należy, na ile jest to możliwe, spłaszczyć do jednego obrazu tła, zachowując w postaci wektorowej teksty, loga, linie i inne istotne elementy projektu.

 

Informacje dodatkowe

Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia różnic w kolorach w stosunku do wydruków z drukarek atramentowych oraz obrazu wyświetlanego na monitorze ze względu na różnice w technologii druku i prezentacji barw.

English (auto-detected) » Polish